Dopunska smeša za koke nosilje

SUPER SIVI
KNS-30
10 kg
Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralna predsmeša.


Način upotrebe:

Dopunska smeša KNS-30, sa visokim sadržajem proteina, namenjena je za ishranu lakih i teških linija koka nosilja konzumnih jaja. Smeša se ne sme davati u čistom stanju. Detaljno upustvo o upotrebi možete pročitati na deklaraciji proizvoda.