Dopunska smeša za tov pilića

SUPER ŽUTI
BTS-40
10 kg
Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralna predsmeša.


Način upotrebe:

Dopunska smeša BTS-40, sa visokim sadržajem proteina, namenjena je za ishranu pilića u tovu. Smeša se ne sme davati u čistom stanju. Detaljno upustvo o upotrebi možete pročitati na deklaraciji proizvoda.