Dopunska smeša za tovne svinje

SUPER PLAVI
STS-35
10 kg
Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralna predsmeša.


Način upotrebe:

Dopunska smeša STS-35 sa visokim sadržajem proteina, namenjena je za ishranu tovnih svinja od 25 do 100kg telesne mase. Smeša se ne sme davati u čistom stanju. Detaljno upustvo o upotrebi možete pročitati na deklaraciji proizvoda.