Stočna hrana Moravac

Uvećaj svoje blago!

Hrana Moravac je posebno prilagođena hrana za svaku fazu rasta svih vrsta i kategorija domaćih životinja. Ona sadrži optimalan odnos hranjivih sastojaka, vitamina i mineralnih komponenti za idealnu konverziju.

Proizvodi MORAVAC su koncipirani u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima u oblasti ishrane životinja, uz konstantno obrađivanje informacija dobijenih iz prve ruke - direktno od odgajivača.

Kompletan tehnološki proces proizvodnje je potpuno automatizovan i obezbeđena je izuzetno precizna kontrola i upravljanje procesom proizvodnje, čime je otklonjena gotovo svaka mogućnost da može doći do greške.

SVI MORAVAC PROIZVODI PROIZVEDENI SU U SKLADU SA STANDARDIMA ISO 9001:2001 I HACCP.

Potpune smeše

Za živinu

Za svinje i prasad

Za preživare

Obog. biljna smeša

Dopunske smeše

Za koke nosilje

Za piliće

Za svinje

Za prasad

Ostalo

Sojina sačma

Repin rezanac