POTPUNA SMEŠA ZA TELAD

TS-18
20 kg40 kg
Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralna predsmeša.


Način upotrebe:

Potpuna smeša TS-18 se koristi za ishranu teladi 50-100kg telesne mase. Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće.


Potpuna smesa za telad u porastu i tovu

TG-16
20 kg40 kg
Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti:

Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva i vitaminsko-mineralna predsmeša.


Način upotrebe:

Potpuna smeša TS-18 se koristi za ishranu teladi u porastu i tovu telesne mase 100-250kg. Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće.